Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Firma Telf.cz se zavazuje chránit Vaše osobní informace v souladu s nařízením EU 2016/679. Prosíme pročtěte si, jak s Vašimi informacemi nakládáme. Pokud bychom změnili něco v našem postupu, budeme Vás informovat e-mailem.

Kdo má přístup k datům?

  • Firma Telf.cz reprezentovaná Urszulou Kurzyszovou, IČ: 87833000 se sídlem v Písku 47, 73984.
  • Lektor/lektorka, která vede Vaši výuku.

S jakými daty pracujeme?

Na základě Vašeho souhlasu pracujeme s daty:

  • Jméno, příjmení, telefonní a e-mailový kontakt, adresa firmy (IČO, DIČ) nebo adresa soukromé osoby, na kterou je vystavována faktura. Tyto údaje jsou nutné pro plnění zákonných povinností a možnosti provádění naší výuky.

Jak jsou data uložena?

  • Data ukládáme pouze offline v počítači a v tištěné podobě (na faktuře)
  • Po dobu 5 let (faktura, objednávka).

Vaše možnosti:

  • Na vyžádání si můžete zjistit s jakými Vašimi údaji pracujeme.
  • Požádat o opravu či výmaz těchto údajů.
  • Požádat o ukončení zasílání e-mailových upozornění na změny v našich zásadách.
  • Pokud máte dojem, že nenakládáme s Vašimi údaji v souladu s nařízením, můžete se obrátit na nás info@telf.cz, popřípadě na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).